skip to Main Content
06 16 720 700 wjanssen@leerkrachtwijchen.nl

CITOTRAINING EN REKENTRAINING

Citotraining

De Cito-entreetoets en de Cito-eindtoets in groep 8 zijn belangrijke momenten in de schoolcarrière van uw zoon of dochter. Belangrijk voor u als ouder om te zien hoe uw kind er na 7/8 jaar basisonderwijs voor staat, maar ook belangrijk omdat de uitslag van de Cito-eindtoets mede bepalend is voor het vervolgonderwijs. Het eerste doel van de citotraining is om uw zoon of dochter kennis over en zelfvertrouwen voor de Citotoets te geven. Ze weten hoe de vragen worden gesteld en wat er van ze wordt verwacht. Met de begeleiding van LeerKrachtWijchen begint een leerling zelfverzekerder aan de Citotoets! LeerKrachtWijchen biedt geen “citotraining”, dat wil zeggen heel gericht oefenen op onderdelen uit de Citotoets. De Citotoets toetst de beheersing van basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen etc. Dat is ook precies het tweede doel van LeerKrachtWijchen als we citotraining geven voor de entree- of de eindtoets. Herhalen, veel extra oefenen en indien nodig kennis bijwerken en aanvullen die ontbreekt. We gaan uit van maatwerk. Dat doen we in een rustige omgeving, één op één begeleiding door professionele leerkrachten.

LeerKrachtWijchen biedt:

 • Een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek met ouders en leerling.
 • Het opstellen van een persoonlijk plan van aanpak gericht op de onderdelen uit de Citotoets.
 • 6 lessen van 60 minuten.
 • Evaluatiegesprek.

Rekentraining

Soms hebben leerlingen al op de basisschool een achterstand opgelopen bij rekenen: het ging allemaal té snel. En ze weten nú niet meer hoe het zit met breuken, procenten en verhoudingen. En hoe zit het metrieke stelsel ook alweer in elkaar? Vanaf schooljaar 2015-2016 wordt de verplichte rekentoets ingevoerd voor 6 VWO, die mee telt voor het diploma. De leerlingen moeten voldoen aan landelijk vastgestelde normen. Dit zijn de zogenoemde referentieniveaus.

Deze referentieniveaus zijn afgestemd op de verschillende leerroutes:

 • basisonderwijs 1F
 • vmbo en mbo-1, mbo-2 en mbo-3 2F
 • havo, vwo en mbo-4 3F

Het referentieniveau 1F vormt de basis voor de volgende niveaus. Dat moet dus goed zitten!

De verplichte rekentoets heeft 4 hoofdonderwerpen namelijk getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden.

Voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs biedt LeerKrachtWijchen rekentraining aan. De gehele leerlijn rekenen van de basisschool wordt nog eens kort doorgelopen. We bekijken wat de individuele leerling nodig heeft en pakken dat aan. Van hieruit wordt verder geoefend met niveau 2F en 3F. We gaan uit van maatwerk. Dat doen we in een rustige omgeving, één op één begeleiding door professionele leerkrachten.

LeerKrachtWijchen biedt:

 • Een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek met ouders en leerling.
 • Het opstellen van een persoonlijk plan van aanpak.
 • 6 lessen van 60 minuten.
 • Evaluatiegesprek.

Onze dochter heeft veel baat gehad bij de citotraining. Fijn samengewerkt met Willie. Door de goede individuele begeleiding was direct een stijgende lijn te zien. Allerlei handigheidjes geleerd, waardoor ze meer inzicht kreeg. Een aanrader!

Moeder van een leerling uit groep 8

LeerKrachtWijchen biedt

Huiswerk en studiebegeleiding
Bijles
Cito en rekentraining
Remedial teaching

Wat kunnen wij voor u doen?

 • Huiswerkbegeleiding en leren leren in het voortgezet onderwijs.
 • Cito- en rekentoetstraining voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs.
 • (Studie)begeleiding voor leerlingen met bijvoorbeeld ADHD of ADD.
 • Remedial teaching voor basisschoolleerlingen met lees-, taal-, spelling- of rekenproblemen.
 • Remedial teaching voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie.
 • Begeleiding voor leerlingen met autisme of faalangst, gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen en zelfstandigheid.
 • Begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.
 • Bijles om achterstanden weg te werken.
 • Begeleiding bij overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs.
Bereik ons per telefoon

Willie Janssen
06 16 720 700

Stuur ons een mail

email: wjanssen@www.leerkrachtwijchen.nl
internet: www.leerkrachtwijchen.nl

Bezoek ons

LeerKrachtWijchen
Zevendreef 3014
6605 VC Wijchen

Back To Top