skip to Main Content
06 16 720 700 wjanssen@leerkrachtwijchen.nl

HUISWERK- EN STUDIEBEGELEIDING

Huiswerk maken en studeren vereist concentratie, discipline, plannen, motivatie en zelfstandig kunnen werken. Soms kan door een leer- of gedragsprobleem het maken van huiswerk heel lastig zijn. Huiswerkbegeleiding in een rustige omgeving, met één op één begeleiding, kan dan een oplossing zijn. LeerKrachtWijchen biedt huiswerk- en studiebegeleiding aan:

 • meerdere middagen per week;
 • in een kleine groep of onder individuele begeleiding huiswerk maken en nakijken;
 • werken aan plannen, structuur, motivatie en werkhouding;
 • vakoverstijgend

 

Werkwijze huiswerk- en studiebegeleiding

Het huiswerk- en studiebegeleidingspakket bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek met ouders en leerling.
 • Het opstellen van een persoonlijk plan van aanpak.
 • In overleg met de ouders wordt contact opgenomen met de school.
 • Zes lessen van 60 minuten.
 • Evaluatiegesprek en aanpassing van het plan van aanpak.

LeerKrachtWijchen biedt

Huiswerk en studiebegeleiding
Bijles
Cito en rekentraining
Remedial teaching

Wat kunnen wij voor u doen?

 • Huiswerkbegeleiding en leren leren in het voortgezet onderwijs.
 • Cito- en rekentoetstraining voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs.
 • (Studie)begeleiding voor leerlingen met bijvoorbeeld ADHD of ADD.
 • Remedial teaching voor basisschoolleerlingen met lees-, taal-, spelling- of rekenproblemen.
 • Remedial teaching voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie.
 • Begeleiding voor leerlingen met autisme of faalangst, gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen en zelfstandigheid.
 • Begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.
 • Bijles om achterstanden weg te werken.
 • Begeleiding bij overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs.
Bereik ons per telefoon

Willie Janssen
06 16 720 700

Stuur ons een mail

email: wjanssen@www.leerkrachtwijchen.nl
internet: www.leerkrachtwijchen.nl

Bezoek ons

LeerKrachtWijchen
Zevendreef 3014
6605 VC Wijchen

Back To Top