skip to Main Content
06 16 720 700 wjanssen@leerkrachtwijchen.nl

REMEDIAL TEACHING

De ontwikkeling van een kind verloopt soms niet zoals ouders en de school zouden wensen. De remedial teacher richt zich op leerlingen met leer- en /of gedragsproblemen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Bij leerproblemen moet u denken aan dyslexie, dyscalculie, problemen bij taal, spelling , schrijven of rekenen. Daarnaast kunnen leerlingen een gedragsstoornis hebben wat het leren op school in de weg staat. Autisme, ADHD en faalangst kunnen het functioneren op school lastig maken. Deze leerlingen hebben extra zorg, aandacht en begeleiding nodig, die een leerkracht op school niet altijd kan bieden.

LeerKrachtWijchen biedt remedial teaching aan:

 • minimaal 1 uur remedial teaching per week;
 • individuele begeleiding lezen, rekenen, spelling, taal- en woordenschat;
 • individuele begeleiding bij werkhouding/motivatie- en concentratieproblemen;
 • individuele begeleiding bij sociaal-emotionele problemen zoals autisme, faalangst etc.
 • handelingsplan als uitgangspunt voor begeleiding.

Werkwijze remedial teaching

De remedial teachingsbegeleiding vindt stapsgewijs en planmatig plaats:

 • Een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek waarin de ouders hun hulpvraag voorleggen.
 • In de onderzoeks- en analysefase wordt gekeken naar beschikbare gegevens zoals toetsresultaten, onderzoeksverslagen en/of handelingsplannen.
 • In overleg met de ouders wordt contact opgenomen met de school.
 • Indien nodig wordt er (aanvullend) onderzoek gedaan.
 • Vanuit de verzamelde informatie wordt een handelingsplan opgesteld. In dit plan worden de beginsituatie, de leerdoelen en de werkwijze opgenomen.
 • Negen begeleidingen van 60 minuten.
 • Bijhouden van een digitaal logboek.
 • Evaluatie van het handelingsplan na 9 begeleidingen. Dit gebeurt tijdens een gesprek met de ouders en eventueel met de leerling.

“Onze dochter zit nu een jaar bij LeerKrachtWijchen, buiten het feit dat ze een grote sprong vooruit heeft gemaakt met de leerstof, vindt ze het leuk om naar de lessen te gaan. Op school kan ze nu goed meekomen en ze is veel zekerder geworden. En ja, mijn man heeft nu zijn ontspannen zondagochtend weer terug. ”

Moeder van Lotte, groep 8.

LeerKrachtWijchen biedt

Huiswerk en studiebegeleiding
Bijles
Cito- en rekentraining bij LeerKrachtWijchen
Remedial teaching

Wat kunnen wij voor u doen?

 • Huiswerkbegeleiding en leren leren in het voortgezet onderwijs.
 • Cito- en rekentoetstraining voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs.
 • (Studie)begeleiding voor leerlingen met bijvoorbeeld ADHD of ADD.
 • Remedial teaching voor basisschoolleerlingen met lees-, taal-, spelling- of rekenproblemen.
 • Remedial teaching voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie.
 • Begeleiding voor leerlingen met autisme of faalangst, gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen en zelfstandigheid.
 • Begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.
 • Bijles om achterstanden weg te werken.
 • Begeleiding bij overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs.
Bereik ons per telefoon

Willie Janssen
06 16 720 700

Stuur ons een mail

email: wjanssen@www.leerkrachtwijchen.nl
internet: www.leerkrachtwijchen.nl

Bezoek ons

LeerKrachtWijchen
Zevendreef 3014
6605 VC Wijchen

Back To Top