skip to Main Content
06 16 720 700 wjanssen@leerkrachtwijchen.nl

TARIEVEN VAN LEERKRACHTWIJCHEN

Huiswerk- en studiebegeleiding, bijles en Cito- en rekentraining

Het pakket dat LeerKrachtWijchen biedt, kost  € 150,– voor 6 lessen. Daarin zijn tevens de kosten inbegrepen voor:

 • voorbereidingsactiviteiten en verslaglegging;
 • lesmateriaal;
 • administratie;
 • tussentijdse telefonische consulten.

U betaalt de lessen achteraf per maand. Lessen buiten het pakket kosten € 29,00 per uur.

Remedial teaching

Het pakket dat LeerKrachtWijchen biedt, kost € 495,00 voor:

 • onderzoek;
 • opstellen van het handelingsplan;
 • 9 begeleidingslessen.

U betaalt de lessen achteraf  per maand.

Brugklastraining

De lessen kunnen individueel worden gegeven en dan kost een totaalpakket € 150,00 voor 6 lessen per leerling.

De lessen kunnen ook in kleine groepen worden gegeven. Dan gelden onderstaande tarieven:

1 leerling  € 25,–
2 leerlingen  € 20,–
3 leerlingen  € 15,–
4 leerlingen  € 15,–
5 leerlingen  € 12,–
6 of meer leerlingen  € 10,–

Alle prijzen zijn per leerling per uur. De lessen worden achteraf  per maand betaald.

Huiswerk en studiebegeleiding
Bijles
Cito en rekentraining
Remedial teaching

Wat kunnen wij voor u doen?

 • Huiswerkbegeleiding en leren leren in het voortgezet onderwijs.
 • Cito- en rekentoetstraining voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs.
 • (Studie)begeleiding voor leerlingen met bijvoorbeeld ADHD of ADD.
 • Remedial teaching voor basisschoolleerlingen met lees-, taal-, spelling- of rekenproblemen.
 • Remedial teaching voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie.
 • Begeleiding voor leerlingen met autisme of faalangst, gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen en zelfstandigheid.
 • Begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.
 • Bijles om achterstanden weg te werken.
 • Begeleiding bij overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs.
Bereik ons per telefoon

Willie Janssen
06 16 720 700

Stuur ons een mail

email: wjanssen@www.leerkrachtwijchen.nl
internet: www.leerkrachtwijchen.nl

Bezoek ons

LeerKrachtWijchen
Zevendreef 3014
6605 VC Wijchen

Back To Top