skip to Main Content
06 16 720 700 wjanssen@leerkrachtwijchen.nl

WIE ZIJN WIJ?

Willie badge

 

Willie Janssen

Mijn ervaring ligt in het basisonderwijs. Ik heb 7 jaar op een school voor moeilijk lerende kinderen en 13 jaar op een basisschool gewerkt. Ik heb daar veel ervaring opgedaan als leerkracht, remedial teacher en intern begeleider. Mijn interesse heeft altijd gelegen bij de begeleiding van leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. Omdat er op school lang niet altijd meer de mogelijkheid is om leerlingen die hulp te bieden die ze nodig hebben, heb ik ervoor gekozen deze hulp particulier aan te bieden.

LeerKrachtWijchen bestaat nu bijna vijf jaar en ik heb gedurende die tijd al vele leerlingen, zowel vanuit het basis- als het voortgezet onderwijs mogen begeleiden. Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool hebben met name behoefte aan ondersteuning bij rekenen en begrijpend lezen; twee belangrijke vakken. Als de basis van deze vakken goed is, hebben zij hier veel profijt van in het voortgezet onderwijs.  De behoeften van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn zeer divers: van leren leren en plannen van het huiswerk tot bijles in uiteenlopende vakken.

Een goede samenwerking tussen alle belanghebbenden vind ik erg belangrijk. Naast mijn werk heb ik een gezin van vier (reeds volwassen) kinderen.

LeerKrachtWijchen biedt

Huiswerk en studiebegeleiding
Bijles
Cito en rekentraining
Remedial teaching

Wat kunnen wij voor u doen?

  • Huiswerkbegeleiding en leren leren in het voortgezet onderwijs.
  • Cito- en rekentoetstraining voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs.
  • (Studie)begeleiding voor leerlingen met bijvoorbeeld ADHD of ADD.
  • Remedial teaching voor basisschoolleerlingen met lees-, taal-, spelling- of rekenproblemen.
  • Remedial teaching voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie.
  • Begeleiding voor leerlingen met autisme of faalangst, gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen en zelfstandigheid.
  • Begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.
  • Bijles om achterstanden weg te werken.
  • Begeleiding bij overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs.
Bereik ons per telefoon

Willie Janssen
06 16 720 700

Stuur ons een mail

email: wjanssen@www.leerkrachtwijchen.nl
internet: www.leerkrachtwijchen.nl

Bezoek ons

LeerKrachtWijchen
Zevendreef 3014
6605 VC Wijchen

Back To Top